מלפפוני קורנישון

מלפפוני קורנישון

מלפפונים קורנישון
1 ליטר
645173911465
כשרות Star K