קוסקוס גודל גרגרים בינוני 1.1 ק"ג

קוסקוס גודל גרגרים בינוני 1.1 ק"ג

קוסקוס גודל גרגרים בינוני 1.1 ק"ג
6111094000808
כשרות בד"ץ מהדרין הרב אברהם רובין