קוסקוס גודל גרגרים דק 1 ק"ג

קוסקוס גודל גרגרים דק 1 ק"ג

קוסקוס גודל גרגרים דק
1 ק"ג
6111094000228
כשרות בד"ץ מהדרין הרב אברהם רובין